Zgodovina Radovljiške graščine

ZgodovinaRadovljiška graščina, ki je dandanes odeta v baročno preobleko, se v srednjem veku prvič omenja med letoma 1457 in 1461. Prvotni grad so tu zgradili grofje Ortenburški, ki so imeli v 13. stoletju na območju današnje Radol’ce dve posesti, grad Kamen na levem bregu Save in Pusti grad na njenem desnem bregu.

Stavba je bila prvič temeljito prenovljena leta 1565, ko so bili njeni zakupniki grofje Ditrichsteini, med drugo večjo prezidavo leta 1668 pa je bila razširjena do današnje velikosti. Za zdajšnjo podobo graščine je zaslužna predvsem družina Thurn-Valsassina, ki je bila od leta 1616 njen zakupnik in od leta 1654 njen lastnik. Thurni so ostali lastniki dvorca vse do druge svetovne vojne.

Pročelje graščine krasi izjemno bogata fasada iz prve polovice 18. stoletja. Ob straneh glavnega vhoda iz tufa stojita atlanta, nad njim pa je grofovski grb. Veža graščine predstavlja tipičen primer bogate baročne veže z dvojnim stopniščem. V veliki niši na sredini stopnišča je bil nekoč vodnjak, ki je z vodo oskrboval celoten dvorec. Portali iz peračiškega zelenega kamna povezujejo vežo z dvema atrijema.

V prvem nadstropju graščine je imenitna Baročna dvorana, odkrita in urejena v sklopu obnov po letu 2005. Danes predstavlja izvrsten ambient za prireditve. Poleg nje leži Plesna dvorana s poznobaročno stropno poslikavo.

Tudi veža v prvem nadstropju je polna baročnih dekoracij. Tu domujeta dve enoti muzejev radovljiške občine, Čebelarski muzej in Mestni muzej Radovljica.

Radovljiška graščina je bila po letu 2000 temeljito obnovljena in sodi med izvrstne primere meščanskih baročnih graščin.